KHU VỰC MÊ KÔNG
  Trang chủ
Mekong Region
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam
News and Stories
Job Openings
KHU VỰC MÊ KÔNG 
Vị trí SDC trên bản đồ thế giới
Chào mừng các bạn đến với Văn phòng Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ khu vực Mê Kông!

Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Thụy Sĩ tại khu vực Mê Kông được bắt đầu từ những năm 70, thông qua hỗ trợ các tổ chức trong khu vực có văn phòng tại Thái Lan. Từ giữa những năm 80, do những thay đổi về vai trò của Nhà nước, của khu vực tư nhân và xã hội dân sự, Việt Nam, CHDCND Lào và Campuchia phải đối mặt với những thách thức để đạt được thành tựu về cải cách chính trị và phát triển kinh tế. Hơn thế nữa, cả ba nước đều cam kết đảm bảo phát triển xã hội và hạn chế sự suy thoái ngày càng tăng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong tiến trình đổi mới được tiến hành từ giữa những năm 80, Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay khoảng cách giữa người giàu và nghèo đã bắt đầu mở rộng.

Hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Khu vực Mê Kông là chương trình liên kết giữa Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ - SDC Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ - seco. Mục tiêu chung của Chương trình Khu vực Mê Kông 2002 – 2006 là hỗ trợ tiến trình chuyển đổi đang diễn ra tại Việt Nam, Lào và Campuchia, thông qua việc phát triển hơn nữa:

  • Một xã hội công bằng và có sự tham gia của dân;
  • Một nền kinh tế mở theo định hướng thị trường;
  • Quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình Phát triển của Thụy Sĩ tại Khu vực Mê Kông hiện đang tập trung hỗ trợ bốn lĩnh vực chính:

Chương trình đặc biệt chú trọng đến Quản lý Quốc gia (SDC) và Phát triển Năng lực/Phát triển Thể chế và Nhân lực (SDC) như là những vấn đề xuyên suốt của chương trình. 

 

Print
Tìm kiếm:
Tin tức
Việt Nam
30.07.2014
Workshop: Remote sensing Applications for Food Security
03.07.2014
Engagement of the private sector in pro-poor value chain development
15.04.2014
Vietnam: The results of the PAPI 2013, a nationwide local governance survey,....
Quốc tế
29.09.2014
“It’s by talking with people from the local population that you see how....
25.09.2014
Switzerland’s role in negotiations for a new development agenda: building....
23.09.2014
Switzerland takes further measures to fight the Ebola epidemic
Tất cả các tin
SDC Regional Blog

Mekong News and Stories

Mekong News and Stories

SDC's Newsletter

Subscribe to the SDC's Electronic Newsletter.

SDC's Electronic Newsletter

SDC Mekong Region Cooperation Strategy 2013–2017

Mekong_Regional_Strategy_2013_2018.EN_.222x314.jpg 

Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy sĩ là một cơ quan của Bộ Ngoại Giao Thụy sĩ
Cục Kinh tế Liên bang Thụy sĩ (seco) là một cơ quan của Bộ Kinh Tế Thụy sĩ